kuva8

  • Turvallisuuskonsultointi (Safety Consulting) pienille ja keskisuurille teollisuusyrityksille
  • Turvallisuuden (Safety) nykytilan arviointi
  • Turvallisuus (Safety) koulutukset ja luennot
  • Turvallisuuden (Safety) kehittäminen – Roadmap-kehittämismalli. Mallin tavoitteena on merkittävästi alentaa tapaturmien ja onnettomuuksien sattumistodennäköisyyttä.

Konsultointipalvelun tavoitteena on yritysjohdon ja linjajohdon innostaminen ja sitouttaminen pitkäjänteiseen turvallisuudenkehittämistyöhön. Turvallisuusjohtamisen tärkein päämäärä on systemaattisesti tiedostaa ja ennakoida työympäristöön, työskentelytapoihin ja työhön liittyvät riskit ja siten välttää työtapaturmat ja vakavat onnettomuudet.