kuva10TURVALLISUUDEN (SAFETY) ROADMAP- HANKE

Turvallisuuden kehittämiseen käynnistynyt uuden tyyppinen hanke

Hankkeen valmisteluvaihe on päättynyt ja hanke käynnistyi virallisesti 28.1.2011 Työsuojelurahaston päätöksellä. Hankkeen päätoteuttaja on Safety Consulting Ilkka Sorsa Oy ja sen vetäjä Ilkka Sorsa. Toteutus tapahtuu yhteishankkeena 3T Ratkaisut Oy:n kanssa.

Hankkeen tavoitteena on luoda suomalaisille teollisuusyrityksille 3 vuoden roadmap turvallisuuden kehittämiseen ja 3 vuoden tuki (Safety Consulting Ilkka Sorsa Oy) suunnitelman toteuttamiseen.  Toisena tavoitteena on rakentaa turvallisuuden kehittämiskonsepti, jonka avulla voidaan käynnistää, auttaa ja tukea teollisuuden järjestöjen jäsenyrityksiä hyödyntämään parhaita turvallisuuskäytäntöjä.

Hankkeessa on mukana 7 pientä ja keskisuurta yritystä pääasiassa kemianteollisuudesta. Hanke käsittää nykytilan arvioinnin kulttuurikyselyllä, Elmeri+:lla ja henkilöstöhaastatteluilla turvallisuusjohtamisen eri osa-alueita vasten. Näiden pohjalta laaditaan yrityksille roadmap- ehdotus 3- vuodeksi, mikä työstetään yrityksen seminaarissa toimenpidesuunnitelmaksi.

Hankkeeseen kuuluu neljän kuukauden välein tapahtuva ”sparraus” roadmap- suunnitelman toteuttamisen ympärillä. Elmeri+- arviointi toteutetaan 4 kertaa ja turvallisuuskulttuurikysely 3 kertaa hankkeen aikana. Vuosittain toteutetaan lisäksi yhteinen kehityspäivä. Hankkeesta tehdään loppuraportti keväällä 2014.

Työsuojelurahaston sivustosta löytyy Roadmap-hankkeessa mukana olevien yritysten hankkeelle asettamat tavoitteet :

Ashland Finland Oy

Danisco Sweeteners Oy

Dynea Chemicals Oy

PCAS Finland Oy

Premix Oy

Sulzer Pumps Finland Oy

Oy ViskoTeepak AB

Kysy lisää palveluistamme